Tytuł szkolenia: Edukacja europejska i wielokulturowa w przedszkolu a budowanie tożsamości
Kategoria szkolenia: Strefa metodyki
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.       Ustalenia terminologiczne: czym jest edukacja europejska, wielokulturowa, kształtowanie tożsamości.

2.       Edukacja europejska i wielokulturowa - realizacja podstawy programowej czy nowatorstwo pedagogiczne? Istota nowatorstwa.

3.        Zakres treści edukacji europejskiej i wielokulturowej możliwych do realizacji w przedszkolu – propozycje i przykłady realizacji.

4.       Sposoby realizacji ww. treści w przedszkolu: planowanie pracy, projekt edukacyjny, program własny.

5.       Program własny – jak napisać? Struktura programu i wdrożenie w przedszkolu.

6.       Projekt edukacyjny – jak napisać? Instrukcja projektu i wdrożenie w przedszkolu.

7.       Mniejszości narodowe, etniczne i język regionalny w przedszkolu.

8.       Wpływ edukacji europejskiej i wielokulturowej na budowanie tożsamości dziecka

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna zakres treści możliwych do realizacji w przedszkolu

·       Wykorzysta ww. treści do planowania pracy

·       Zna wybrane treści oraz sposoby realizacji edukacji europejskiej i wielokulturowej i wykorzysta je w pracy

·       Wie jak napisać program własny lub projekt edukacyjny

·       Zdecyduje o wykorzystaniu treści do pracy wychowawczej i budowania tożsamości dziecka

·       Zna obowiązki przedszkola wobec mniejszości narodowych, etnicznych i realizacji języka regionalnego.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, struktura programu własnego, przykładowy program własny dotyczący edukacji wielokulturowej i europejskiej, instrukcja projektu, inne