Tytuł szkolenia: W kole na dywanie wspólne działanie
Kategoria szkolenia: Strefa metodyki
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.              Zabawa kierowana a samorzutnie podejmowana przez dziecko

2.              Znaczenie integracji w pracy z grupą- propozycje  zabaw

3.              Pląsy i zabawy ruchowe ze śpiewem  

4.              Zabawy o nieznacznym ruchu doskonalące percepcję wzrokową i słuchową

5.              Zabawy rozwijające mowę i sprawność manualną

6.              Kreatywne zabawy z różnymi przedmiotami  

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·      Zdobędzie wiedzę o wartości wspólnych zabaw z dziećmi

·      Doświadczy  zabaw wpływających na pełniejsze poznanie dzieci

·      Pozna pląsy i zabawy ruchowe ze śpiewem

·      Dobierze zabawy dla swojej grupy doskonalące percepcję wzrokową i słuchową

·      Wykorzysta w pracy z dziećmi zabawy rozwijające jego mowę i sprawność manualną

·      Wzbogaci własny warsztat o różne  przedmioty zachęcające do kreatywnego działania