Tytuł szkolenia: Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości i koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym
Kategoria szkolenia: Strefa metodyki
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.       Pamięć i koncentracja uwagi – znaczenie w rozwoju i nauce

2.       Przyczyny trudności w koncentracji

3.       Organizacja procesu uczenia się, atmosfera i miejsce nauki - Jak pomóc dziecku się koncentrować?

4.       Metody i techniki wspomagające koncentrację uwagi.

5.       Zabawy i ćwiczenia rozwijające koncentracje - różne modalności zmysłowe

6.       Ćwiczenia i techniki wspomagające świadome zapamiętywanie

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Wie jakie znaczenie w rozwoju dziecka i nauce ma pamięć i koncentracja uwagi

·       Zna źródła problemów z koncentracją u dzieci i potrafi wyeliminować rozpraszające bodźce zewnętrzne oraz wewnętrzne

  • Wykorzystuje ciekawe metody i techniki wspomagające koncentrację uwagi  i świadome zapamiętywanie w pracy z dziećmi
  • Wie, do jakiej literatury może sięgnąć w pracy z dziećmi.