Tytuł szkolenia: Odimienna Metoda nauki czytania Ireny Majchrzak
Kategoria szkolenia: Edukacja językowa, matematyka i przyroda
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
 • zdalne
 • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 1. Omówienie kolejnych etapów pracy z dziećmi zgodnie z metodą odimienną:
 2. Inicjacja – ćwiczenia praktyczne
 3. Wykorzystanie wizytówek – propozycje aktywności
 4. Etap – ściana pełna liter – pokaz
 5. Prezentacja liter – przebieg zajęcia – ćwiczenia praktyczne
 6. Utrwalanie liter – loteryjka i inne – ćwiczenia
 7. Targ liter – pokaz
 8. Nazywanie świata – ćwiczenia praktyczne
 9. Charakterystyka porównawcza metody odimiennej z metodą analityczno – syntetyczną

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Dyrektor / Nauczyciel:

 • Zna etapy pracy metodą Odimienną i potrafi je zastosować
 • Samodzielnie przygotowuje potrzebne materiały do realizacji np. wizytówki
 • Potrafi skonstruować konspekt„Imieniny litery” i przeprowadzić zajęcie
 • Przeprowadzi zabawy utrwalające literę zgodnie z metodą Odimienną
 • Dokona poprawnego zapisu w dzienniku na każdym etapie pracy metodą Odimienną
 • Pamięta cechy charakterystyczne metody i dostrzega różnice pomiędzy innymi metodami