Tytuł szkolenia: Kompetencje kluczowe - świadomość i ekspresja kulturalna
Kategoria szkolenia: Strefa metodyki
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 0
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.     Istota i rodzaje kompetencji kluczowych

2.     Kompetencja nr 8 – Świadomość i ekspresja kulturalna

3.     Zadania nauczycieli przedszkola w zakresie kształtowania kompetencji nr 8

4.     Świadomość i ekspresja artystyczna - plastyka – zakres treści, metodyka i przykłady praktyczne

5.     Świadomość i ekspresja artystyczna - muzyka – zakres treści, metodyka i przykłady praktyczne

6.     Świadomość i ekspresja artystyczna - teatr – zakres treści, metodyka i przykłady praktyczne

7.     Świadomość i ekspresja artystyczna - literatura – zakres treści, metodyka i przykłady praktyczne.

8.     Współpraca z rodzicami i środowiskiem w zakresie kształtowania kompetencji kluczowej nr 8.

9.     Dokumentowanie i dowody kształtowania kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·            Zna kompetencje kluczowe

·            Potrafi wskazać związek pomiędzy podstawą programową, realizowanym programem a procesem rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji nr 8.

·            Potrafi planować i realizować proces wspomagania rozwoju i edukacji z uwzględnieniem kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

·            Współpracuje z rodzicami i środowiskiem na rzecz rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.