Tytuł szkolenia: Kompetencje kluczowe - rozwijanie rozwoju mowy komunikatywnej dziecka w przedszkolu
Kategoria szkolenia: Strefa metodyki
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1. Istota i rodzaje kompetencji kluczowych

2.     Kompetencja nr 1 – Porozumiewanie się w języku ojczystym – elementy składowe

3.     Warunki mowy komunikatywnej (4)

4.     Mowa komunikatywna w podstawie programowej wp

5.     Mowa powiązana i rozmowa

6.     Rodzaje ćwiczeń wpływających na komunikatywność mowy - przykłady

7.     Zaburzenia i wady wymowy

8.     Kształtowanie mowy komunikatywnej  u dzieci młodszych i starszych
– działania i ćwiczenia w zakresie:

1)     Stosowanie mowy wyraźnej – poprawna wymowa

2)     Stosowanie wyrazistej formy dźwiękowej - techniki żywego słowa

3)     Prawidłowe konstrukcje i formy gramatyczne

4)     Słownictwo

9.     Rozwijanie mowy komunikatywnej a planowanie pracy N

10.  Dowody realizacji zadań przez N na rzecz mowy komunikatywnej dz. -  w planach pracy i zapisach w dzienniku

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·         Zna kompetencje kluczowe

·         Potrafi wskazać związek pomiędzy podstawą programową, realizowanym programem a procesem rozwijania kompetencji kluczowych

·         Zna warunki mowy komunikatywnej i planuje działania na rzecz rozwijania mowy

·         W codziennych działaniach systematycznie i świadomie prowadzi aktywności kształtujące mowę komunikatywną w 4 aspektach

·         Dokumentuje kształtowanie mowy komunikatywnej  w planach pracy i w dzienniku

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Wykaz kompetencji kluczowych, materiały dotyczące rozwijania mowy komunikatywnej, przykładowe ćwiczenia rozwijające mowę komunikatywną, rozkład ćwiczeń gramatycznych, przykładowy konspekt zajęcia, przykładowy zapis w dzienniku,