Tytuł szkolenia: Kompetencje kluczowe - Matematyka i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne
Kategoria szkolenia: Edukacja językowa, matematyka i przyroda
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.               Kompetencje  kluczowe – czym i jakie są?

2.               Treści podstawy programowej w zakresie kompetencji kluczowej nr 3.

3.               Formy pracy przedszkola a kształtowanie pojęć matematycznych

4.               Rozłożenie zajęć kształtujących pojęcia matematyczne w tygodniu, sposób utrwalania

5.               Struktura zajęcia dydaktycznego a zabawa dydaktyczna

6.               Zasady nauczania matematyki w przedszkolu

7.               Przykłady praktyczne czynnościowego nauczania matematyki dotyczące poszczególnych treści z matematyki

8.               Zapisy w dzienniku – kształtowanie pojęć matematycznych

9.               Rozwijanie kompetencji naukowo technicznych – metody, przykłady działań i dokumentowanie

10.            Kompetencje naukowo-techniczne – zajęcia dodatkowe, programy własne i inne pomysły nowatorskich rozwiązań

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·         Zaplanuje zajęcia kształtujące pojęcia matematyczne w planie pracy w oparciu o realizowany program wp

·         Poprawnie sformułuje temat i cele zajęcia

·         Przygotuje i przeprowadzi zajęcia z matematyki z  uwzględnieniem koncepcji czynnościowego nauczania

·         Przeprowadzi zabawy dydaktyczne utrwalające pojęcia matematyczne

·         Dokona poprawnego zapisu w dzienniku

·         Zaplanuje działania rozwijające kompetencje naukowo-techniczne, udokumentuje

·         Ustali możliwości nowatorskich rozwiązań w zakresie rozwijania kompetencji naukowo-technicznych

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Przykładowy rozkład materiału z matematyki na rok dla poszczególnych grup wiekowych, przykładowe przebiegi zajęć, opisy zabaw dydaktycznych dotyczących z matematyki i kompetencji naukowo - technicznych, wskazówki metodyczne dotyczące kształtowania pojęć matematycznych w przedszkolu, struktura programu własnego, przykładowe zapisy w dzienniku, opisy wybranych metod i technik aktywizujących, propozycje i treści zajęć dodatkowych na rzecz rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, inne