Tytuł szkolenia: Nowatorstwo a innowacje pedagogiczne. Konstruowanie programów
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli publicznych oraz niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 1. Istota nowatorstwa pedagogicznego, rodzaje – uzgodnienia terminologiczne
 2. Innowacje pedagogiczne – rodzaje, przykłady praktyczne
 3. Innowacje - od pomysłu do wdrożenia – procedura postępowania
 4. Konstruowanie programu – krok po kroku – przykłady, elementy warsztatowe
 5. Wdrażanie programów, ewaluacja
 6. Program własny a innowacja programowa
 7. Kreatywny nauczyciel – inspirowanie do nowatorstwa – warsztat

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • Rozróżnia pojęcia dotyczące nowatorstwa
 • Zna rodzaje innowacji i procedurę postępowania od pomysłu do wdrożenia i ewaluacji
 • Potrafi przygotować program własny i zastosuje procedurę wdrażania i ewaluacji
 • Rozróżnia pojęcia: program własny i innowacja programowa
 • Dostrzega możliwości kreatywnego podejścia do własnych działań edukacyjnych