Tytuł szkolenia: Edukacja czytelnicza i medialna w przedszkolu
Kategoria szkolenia: Edukacja językowa, matematyka i przyroda
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.               Edukacja czytelnicza i medialna – cele i zadania przedszkola

2.               Formy komunikowania się - wykorzystanie i doskonalenia kompetencji w przedszkolu

3.               Nauka czytania - zestawienie metod i propozycje gier czytelniczych

4.               Książka – tekst i ilustracja – powstawanie i rodzaje

5.               Aktywność twórcza dzieci dotycząca czytelnictwa i  oparta na literaturze

6.               Wykorzystanie książek przez nauczyciela do realizacji celów pedagogicznych

7.               Kącik książki - zasady urządzania w grupach młodszych i starszych

8.               Prasa dziecięca i sposób wykorzystania w przedszkolu

9.               Inne media - audialne, wizualne, audiowizualne w przedszkolu

10.           Akcje i wydarzenia w życiu przedszkola na rzecz rozwoju czytelnictwa

11.           Projekty edukacyjne, programy własne i inne nowatorskie działania na rzecz edukacji czytelniczej i medialnej

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna formy komunikowania się i sposób rozwijania tych kompetencji w przedszkolu

·       Zna metody nauki czytania,  przeprowadzi zabawy i gry czytelnicze

·       Zaplanuje tematy i projekty dotyczące powstawania książek oraz korzystania z literatury i innych mediów

·       Wykorzysta książki do realizacji celów pedagogicznych

·       Zweryfikuje sposób urządzenia kącików książki

·       Zaplanuje działania na rzecz rozwoju czytelnictwa

·       Podejmie nowatorskie działania w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, struktura programu własnego, instrukcja projektu edukacyjnego, opisy zabaw i gier czytelniczych, konspekt zajęcia – zapoznanie z nową literą w metodzie  E.F. Przyłubskich, inne materiały