Tytuł szkolenia: Badacze przeszłości czyli poznawanie w przedszkolu historii i podstaw kultury polskiej
Kategoria szkolenia: Strefa metodyki
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.       Poznawanie historii i kultury – realizacja podstawy programowej czy nowatorstwo pedagogiczne. Istota nowatorstwa.

2.       Zakres treści i propozycje realizacji w przedszkolu:

·         Rodzina – drzewo genealogiczne (rodzaje), dawne dziecięce zabawy i zabawki, wyliczanki, dom i urządzenia domowe, inne

·         Historia w regionie – legendy, herby, pojęcie – zabytek, pomnik, tradycje, gwara, kulinaria, muzyka, stroje, inne

·         Przysłowia i możliwości ich wykorzystania w procesie wychowania

·         Dawne zawody

·         Inne elementy kultury i historii do wykorzystania w przedszkolu

3.  Sposoby realizacji ww. treści w przedszkolu: planowanie pracy, projekt edukacyjny, program własny.

4.          Program własny – jak napisać? Struktura programu i wdrożenie w przedszkolu.

5.          Projekt edukacyjny – jak napisać? Instrukcja projektu i wdrożenie w przedszkolu.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·         Zna zakres treści możliwych do realizacji w przedszkolu

·         Wykorzysta ww. treści do planowania pracy

·         Zna wybrane zabawy dziecięce i wykorzysta je w pracy

·         Wie jak napisać program własny lub projekt edukacyjny

·         Zdecyduje o wykorzystaniu przysłów do pracy wychowawczej

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, struktura programu własnego, przykładowy projekt edukacyjny „Badacze przeszłości”,  zbiór przysłów polskich, opisy wybranych zabaw i aktywności, inne