Tytuł szkolenia: Metody aktywizujące w przedszkolu
Kategoria szkolenia: Strefa metodyki
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli publicznych oraz niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.              Znaczenie aktywności dziecka w procesie wspomagania jego rozwoju

2.              Aktywność dziecka a samodzielność

3.              Istota metod aktywizujących – rola nauczyciela, rola dziecka

4.              Warunki aktywności dziecka

5.              Metody wychowania przedszkolnego a metody i techniki aktywizujące

6.              Klasyfikacja metod i technik aktywizujących

7.              Istota poszczególnych metod i technik aktywizujących - przykłady zastosowania w praktyce – wg podziału metod:

·     Pracy we współpracy

·     Integracyjne

·     Tworzenia  i definiowania pojęć

·     Hierarchizacji

·     Diagnostyczne

·     Dyskusyjne

·     Twórczego myślenia

·     Grupowego podejmowania decyzji

·     Planowania

·     Gry i zabawy dydaktyczne

·     Przyspieszonego uczenia się

·     Ewaluacyjne

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Dostrzega związek pomiędzy samodzielnością a aktywnością

·       Jest przekonany o skuteczności metod aktywizujących w procesie edukacyjnym i wie jakie warunki powinny być spełnione, aby dziecko było aktywne

·       Zastosuje różne rodzaje metod i technik aktywizujących w codziennej praktyce odpowiednio do planowanych celów wychowawczych i dydaktycznych zajęć

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Informacje dotyczące znaczenia oraz istoty aktywizowania dzieci, katalog metod i technik aktywizujących z opisami i przykładami zastosowania w praktyce