Tytuł szkolenia: Metodyczne aspekty planowania miesięcznego i dziennego w pracy nauczyciela
Kategoria szkolenia: Strefa metodyki
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.              Zadania nauczyciela przedszkola - zestawienie

2.              Zadania i metody pracy wychowawczej w przedszkolu

3.              Podstawa programowa – czas realizacji, program wychowania przedszkolnego

4.              Formy  pracy w przedszkolu - charakterystyka, ramowy rozkład dnia

5.              Metody wychowania przedszkolnego

6.              Formy  i metody aktywności ruchowej

7.              Rodzaje zajęć  dydaktycznych 

8.              Zajęcie dydaktyczne –  temat, cele operacyjne, przebieg  - wskazówki metodyczne

9.              Planowanie  pracy przez nauczyciela z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego  – siatka zajęć

10.           Pakiety edukacyjne a planowanie pracy

11.           Zasady pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola

12.           Obserwacje pedagogiczne a planowanie pracy – indywidualizacja

13.           Zapisy w dzienniku

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt, zasady, metody i formy – ściąga, rodzaje zajęć dydaktycznych i formułowanie tematów – ściąga, siatki zajęć dla poszczególnych grup, przykładowe plany pracy , przykładowe skonspekty zajęć, cele operacyjne – ściąga, przykłady zapisów w dzienniku, arkusz obserwacji pedagogicznych, inne