Tytuł szkolenia: Pokazywane piosenki i sensomotoryczne zabawy werbalne
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

  1. Proste piosenki i śpiewanki do wspólnego śpiewania i pokazywania
  2. Wyliczanki i wierszyki do melorecytowania i grania
  3. Zabawy ortofoniczne w formie opowieści ruchowych
  4. Body percussion w zabawach rytmicznych z dziećmi

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

1.      Wzbogaci repertuar krótkich i  prostych piosenek i śpiewanek dla dzieci

2.      Wykorzysta melorecytację i grę na instrumentach do nauki wierszyków

3.      Pozna nowe zabawy ortofoniczne w formie opowieści ruchowych

4.      Zastosuje efekty dźwiękowe własnego ciała w zabawach rytmicznych