Tytuł szkolenia: Stymulacja rozwoju dziecka z zastosowaniem metody Weroniki Sherborne
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4