Tytuł szkolenia: Kompetencje kluczowe - przedsiębiorczy od przedszkola
Kategoria szkolenia: Strefa metodyki
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1. Czym jest przedsiębiorczość? Cechy osób przedsiębiorczych.

2. Dlaczego przedsiębiorczość jest ważna -  podstawy prawne w kontekście wychowania przedszkolnego, aspekt społeczny 

3. Zabawy i działania rozwijające samodzielność

4. Działania wspierające motywację wewnętrzną, zaangażowanie i wytrwałość

5. Działania i zabawy rozwijające otwartość na nowości, zmiany oraz ciekawość świata

4. Gry i zabawy ćwiczące pracę w zespole, odwagę i inicjatywność

6. Zabawy wspierające kreatywność

7. Rola współpracy z rodzicami

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Rozróżnia etapy i aspekty samodzielności

·       Potrafi efektywnie wspierać samodzielność dzieci w wieku przedszkolnym

·       Wspiera motywację wewnętrzna, zaangażowanie i wytrwałość podopiecznych

·       Rozwija otwartość na nowości, zmiany oraz ciekawość świata dzieci

·       Potrafi zorganizować twórcze zajęcia

·       Aranżuje sale w sposób sprzyjający rozwijaniu kreatywności dzieci

·       Ma świadomość roli  współpracy z rodzicami w procesie kształtowania przedsiębiorczości

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Opis etapów i aspektów samodzielności, opisy zabaw i działań twórczych dla dzieci, wierszyki dotyczące samodzielności, przykłady dobrych praktyk – współpracy z rodzicami w procesie kształtowania samodzielności i rozwijania kreatywności oraz aranżacji sal sprzyjających  rozwijaniu kreatywności

- wersja papierowa i elektroniczna