Tytuł szkolenia: Kamishibai – magiczna skrzynka w edukacji, twórczym działaniu i zabawie dzieci
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie: Czym jest teatr ilustracji?

2. Krótka historia Kamishibai

3. Zastosowanie i możliwości oraz walory edukacyjno-wychowawcze Kamishibai.

4. Budowa skrzynki i kompozycja ilustracji.

5. Techniki opowiadania.

6. Propozycja zajęć z wykorzystaniem Kamishibai w pracy z dziećmi

 Cele szkolenia – kompetencje uczestnika po szkoleniu

 

Nauczyciel:

1. wie czym jest Kamishibai i jakie daje możliwości w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym                i wczesnoszkolnym,  

2. zna oferty wydawnicze i produktowe ułatwiające prace z teatrem ilustracji,

3. potrafi sam zorganizować warsztat pracy z teatrem kamishibai,

4. potrafi zorganizować i przeprowadzić seans kamishibai wykorzystując go do własnych celów: edukacyjnych, wychowawczych, czytelniczych, arteterapii,

5. potrafi stworzyć własne plansze edukacyjne i opowieści kamishibai.