Tytuł szkolenia: Zabawy z jogą - relaksacja, oddech, ćwiczenia gimnastyczne z asanami dla dzieci w wieku przedszkolnym
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 1. Joga dla dzieci – korzyści fizyczne, psychiczne i emocjonalne
 2. Przygotowanie i organizacja zajęć jogi
 3. Zabawy oddechowe
 4. Zabawy rozwijające koncentracje
 5. Podstawowe asany w jodze – nauka i technika asan,
 6. Kreatywne  zabawy i gry z jogą
 7. Bajki jogiczne
 8. Relaksacje i wizualizacje dla dzieci

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • Zna korzyści fizyczne, psychiczne i emocjonalne wynikające z praktyki jogi
 • Wykonuje podstawowe asany potrafi ułożyć je w proste sekwencje
 • Samodzielnie przygotuje i przeprowadzi zajęcia z jogi dla dzieci
 • Tworzy kreatywne gry i zabawy z wykorzystaniem asanów
 • Potrafi ułożyć jogobajkę
 • Wykorzystuje w pracy z dziećmi zabawy oddechowe i rozwijające koncentracje u dzieci
 • Przeprowadzi krótki seans relaksacji i wizualizacji dla dzieci