Tytuł szkolenia: Nowoczesne technologie w edukacji najmłodszych
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

  1. Kompetencje wg Europejskich Ram Odniesienia.
  2. Kształtowanie kompetencji informatycznych u dzieci
  3. Wykorzystanie multimedialnych zasobów na zajęciach w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
  4. Jak stworzyć ciekawe zajęcia w oparciu o cyfrowe aplikacje i programy edukacyjne?

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

  • analizuje i porównuje kompetencje kluczowe zapisane w Europejskich Ramach Kwalifikacji  z umiejętnościami ogólnymi zapisanymi w podstawie programowej
  • stosuje różnorodne metody i formy w edukacji najmłodszych
  • korzysta z różnorodnych aplikacji i programów internetowych
  • wskazuje narzędzia do tworzenia cyfrowych pomocy dydaktycznych