Tytuł szkolenia: Metoda stymulacji procesów poznawczych "Krąg Zmysłów", a mechanizmy uczenia się
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA

 • Istota i katalog procesów poznawczych
 • Założenia teorii integracji sensorycznej
 • Zabawy i ćwiczenia oparte na zmysłach – warsztat
 • Zabawy i ćwiczenia wspierające inne procesy poznawcze – warsztat
 • Metoda stymulacji procesów poznawczych  „Krąg zmysłów” omówienie i ćwiczenia praktyczne
 • Zastosowanie metody  i zapisy w dzienniku
 • Inne metody  stymulacji procesów poznawczych – katalog metod

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • Zna założenia teorii integracji sensorycznej i korzyści dla dz. wynikające z jej zastosowania
 • Teoria integracji sensorycznej a zadania nauczyciela przedszkola
 • Przeprowadzi zabawy wspierające  rozwój procesów poznawczych
 • Zaplanuje wdrożenie „Kręgu zmysłów” w codziennej praktyce
 • Dokona poprawne go wpisu w dzienniku
 • Będzie zmotywowany do wdrożenia tej metody oraz poznania innych metod z grupy metod integracji sensorycznej