Tytuł szkolenia: Storyline jako metoda pracy wychowawczej i aktywnego uczenia się 
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli publicznych oraz niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

 

PLAN SZKOLENIA:

 

Istota metody storyline

Przykłady praktycznego wykorzystania metody w przedszkolu:

- Temat zajęcia

- Cele  operacyjne

- Przebieg zajęcia – epizody, pytania kluczowe, aktywności

Ćwiczenia praktyczne – budowanie scenariuszy przez uczestników z wykorzystaniem metodystoryline - temat, cele, przebieg

Metoda storyline a  planowanie pracy oraz realizacja zajęć przez nauczyciela

Wykorzystanie metody storyline do realizacji programu

 

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

 

Nauczyciel:

 

  • Wykorzysta metodę storyline do planowania pracy
  • Zaplanuje i przeprowadzi zajęcia metodą storyline