Tytuł szkolenia: Jak rozwijać zdolności dziecka w przedszkolu czyli koncepcja inteligencji wielorakich w praktyce przedszkolnej
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 1. Obowiązki przedszkola w zakresie indywidualizacji oddziaływań wobec każdego dziecka
 2. Założenia teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera  a dziecko w przedszkolu
 3. Obserwacje pedagogiczne  i ustalanie indywidualnego profilu inteligencji każdego dziecka, formułowanie wniosków  – autorskie narzędzia
 4. Zasady postępowania w procesie  wspierania indywidualnych profili inteligencji dzieci
 5. Organizacja przestrzeni edukacyjnej – sala przedszkolna i ogród
 6. Rytm dnia a wielointeligentne funkcjonowanie - propozycje
 7. Planowanie pracy zapewniające wspieranie wszystkich typów inteligencji  - cz. warsztatowa wg autorskiego wzoru
 8. Konstruowanie scenariusza zajęć a wspieranie wszystkich typów inteligencji – przykład praktyczny
 9. Propozycje zabaw i aktywności wspierających rozwój inteligencji dziecka
 10. Wybór lub opracowanie programu wychowania przedszkolnego a wspieranie potencjału dziecka

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • Zna założenia teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera i zauważy symptomy zdolności dzieci w poszczególnych rodzajach inteligencji
 • Dostrzega związek z zasadą indywidualizacji a koncepcją H. Gardnera
 • Potrafi ustalić indywidualny profil inteligencji w toku obserwacji pedagogicznych
 • Przygotuje strefy wspierania inteligencji w sali przedszkolnej oraz rytm dnia jako ofertę dla dzieci o różnych typach inteligencji dominujących
 • Planuje każdego dnia zajęcia dydaktyczne jako zbiór aktywności wspierających wszystkie typy inteligencji oraz różnorodne zabawy o tym samym celu
 • Dobierze program wychowania przedszkolnego lub opracuje program własny oparty na teorii inteligencji wielorakich