Tytuł szkolenia: Metoda projektu w pracy szkoły
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
 • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy i nauczyciele szkół
Forma szkolenia: warsztatowa
Tryb szkolenia:
 • zdalne
 • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 1. Metoda projektu – wstęp, założenia, cele
 2. Podział projektów ze względu na cele oraz na formę pracy uczniów
 3. Zalety metody projektu edukacyjnego
 4. Co składa się na efektywność projektów edukacyjnych?
 5. Praktyczne wskazówki przed przystąpieniem do projektu edukacyjnego
 6. Fazy pracy metodą projektu oraz poszczególne zadania dla nauczyciela i uczniów
 7. Przykłady projektów edukacyjnych-  panel dyskusyjny
 8. Tworzenie projektów edukacyjnych – panel warsztatowy, omówienie przykładów

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • omawia czynniki wpływające na przebieg procesu kształcenia
 • uzasadnia potrzebę stosowania metod aktywizujących w procesie nauczania/uczenia się
 • dowodzi związku pomiędzy wykorzystywaniem metod aktywizujących a rozwijaniem umiejętności uczenia się i ciekawości poznawczej uczniów
 • określa założenia projektu edukacyjnego i omawia etapy jego realizacji
 • wskazuje propozycje tematów projektowych
 • konstruuje projekt edukacyjny