Tytuł szkolenia: Ogród zmysłów - zabawy polisensoryczne w przedszkolu
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 • Dlaczego integracja polisensoryczna jest tak ważna? 
 • Jak wspierać rozwój zmysłu dotyku i czucia dziecka? 
 • Jak wspierać zmysł równowagi?
 • Jak wspierać rozwój zmysłu słuchu i wzroku dziecka?
 • Jak wzbogacać i rozwijać zmysł smaku i węchu?
 • Plac przedszkolny i sala zajęć - praktyczne pomysły na ich urządzenie oraz wyposażenie / makatki i ścieżki doznań, zabawki polisensoryczne, dźwiękowe pudełka i butelki, memory dotykowe i słuchowe itp./   

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU/Nauczyciel:

 • Pozna znaczenie edukacji polisensorycznej w rozwoju dziecka
 • Doświadczy zabaw rozwijających zmysł dotyku, równowagi i prioprocepcji
 • Dobierze środki dydaktyczne do zabaw rozwijających zmysł węchu i smaku
 • Pozna sposoby urządzenia kącików  polisensorycznych na placu zabaw
 • Wykorzysta małe pojemniki, różne pudełka i butelki do zrobienia memorów słuchowych i wzrokowych