Tytuł szkolenia: Metoda Projektu w pracy przedszkola
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych oraz niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

Cechy charakterystyczne metody projektu

1. Rodzaje projektów

2. Etapy pracy nad projektem – ćwiczenia praktyczne:

1)      Ustalenie tematu projektu

2)      Siatka wstępna, lista pytań 

3)      Inspirowanie do projektu

4)      Instrukcja projektu

5)      Kreatywne realizowanie zadań, współdziałanie w ich realizacji z rodzicami i innymi podmiotami

6)      Dokumentowanie projektu

7)      Wydarzenie kulminacyjne

3. Metoda projektu a realizacja programu wychowania przedszkolnego

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

  • Zna założenia metody projektów
  • Potrafi przygotować instrukcję projektu z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego
  • Zastosuje metodę projektu ze wszystkimi etapami
  • Traktuje metodę jako działania otwarte i twórcze
  • Współpracuje z rodzicami i innymi podmiotami w trakcie realizacji
  • Realizuje różne wydarzenia kulminacyjne