Tytuł szkolenia: Improwizacje muzyczne z wykorzystaniem bum bum rurek
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 1. Wpływ muzyki i zabaw muzycznych na prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym,
 2. Od dźwięku do melodii: poznanie wartości nut, gamy,
 3. Istota i celowość wykorzystania bum bum rurek ( wygląd, sposób wydobywania dźwięku, odczytywanie dźwięków),
 4. Zabawy muzyczno- ruchowe z wykorzystaniem bum bum rurek
 5. Tworzenie orkiestry na instrumentach bum bum rurkach do piosenki śpiewanej przez nauczyciela - scenariusz zajęć
 6. Opracowanie i wygranie melodii z wykorzystaniem bum bum rurek
 7.  Propozycje zabaw  muzyczno - ruchowych do wykorzystania w pracy w przedszkolu (płyta z autorskimi piosenkami)

·                    Zabawy wprowadzające,

·                    Zabawy muzyczno- ruchowe

·                    Zabawa relaksacyjne i na pożegnanie

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • nabędzie praktyczną umiejętność gry na bum rurkach
 • wykorzysta bum rurki do kształcenia różnych kompetencji, nie tylko w edukacji muzycznej
 • rozpisze piosenkę z zapisu nutowego na partyturę z kolorowych karteczek
 • przygotuje i wykorzysta instrumentację na bum rurkach do znanych melodii
 • wykorzysta w pracy układ taneczny z wykorzystaniem instrumentu bum rurek