Tytuł szkolenia: Polisensoryczne zabawy plastyczne
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 1. Zabawy plastyczne, badawcze, twrórcze, oparte na poznanu wielozmysłowym
 2. Zabawy angażujące wrażenia dotykowe, słuchowe, smakowe, termiczne, węchowe, wzrokowe
 3. Zabawy z wykorzystaniem m.in. produktów spożywczych, przyrodniczych, papierniczych i tekstylnych
 4. Propozycje zabaw do codziennej pracy z dziećmi w wielu przedszkolnym

Celem zabaw jest:

 • poznanie wielozmysłowe
 • wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka
 • rozwijanie procesów poznawczych przez działanie: WIDZĘ - PAMIETAM - DZIAŁAM - POZNAJĘ I ROZUMIEM
 • rozwijanie ciekawości i aktywności poznawczej
 • rozwijanie różnorodnej aktywności twórczej
 • rozwijanie kreatywności, samodzielności i wytrwałości
 • rozwijanie umiejętności czerpania radości ze wspólnych przeżyć i osiągnięć

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • Zorganizuje tematyczny kącik zainteresowań (książki, przyrody, plastyczny)
 • Przygotuje masę plastyczną z „niespodzianką polisensoryczną”
 • Wykona prostą zabawkę akustyczną z materiałów odpadowych
 • Opracuje zabawę plastyczna z dominacją wybranego zmysłu