Tytuł szkolenia: Matematyka w ruchu
Kategoria szkolenia: Edukacja językowa, matematyka i przyroda
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.              Orientacja przestrzenna- zabawy  z wykorzystaniem taśm gumowych

2.              Rytmy i rytmiczna organizacja czasu – zabawy ze wstążkami

3.              Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw -  zabawy z historyjką obrazkową

4.              Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów- wyliczanki, odliczanki  na palcach , z kamykami i muszlami

5.              Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka – zabawy z papierowymi talerzami

6.              Klasyfikacja – zabawy z koralami

7.              Kształtowanie pojęcia liczby - zabawy w kole i w parach

8.              Aspekt porządkowy liczby -  zabawy z drabinką.

9.              Długość – zabawy z linkami i sznurkami

10.           Kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku emocjonalnego -  zabawy na hartowanie emocji 

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

  • Pozna znaczenie ruchu w zdobywaniu wiedzy i  umiejętności
  • Doświadczy zabaw kształtujących  orientację w schemacie własnego ciała i otaczającej przestrzeni
  • Zaprojektuje zabawy na dodawanie i odejmowanie z niekonwencjonalnymi przedmiotami/ kamyki, sznurki, papierowe talerzyki itp.,
  • Wykorzysta drabinki i schody do kształtowania liczebników porządkowych
  • Zastosuje wstążki w zabawach rytmicznych i układaniu przebiegu rytmicznego
  • Pozna krótkie wierszyki kształtujące umiejętność liczenia obiektów
  • Doświadczy zabaw kształtujących odporność emocjonalną