Tytuł szkolenia: Planowanie i dokumentacja w pracy nauczyciela przedszkola
Kategoria szkolenia: Strefa metodyki
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych oraz niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
 • zdalne
 • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 1. Realizacja podstawy programowej a program wychowania przedszkolnego
 2. Podstawy prawne i źródła planowania pracy przez nauczyciela
 3. Program wychowania przedszkolnego jako źródło planowania pracy przez nauczyciela
 4. Formy organizacyjne pracy przedszkola a ramowy rozkład dnia
 5. Zajęcie dydaktyczne – temat, cele operacyjne, przebieg, czas trwania, metody
 6. Rodzaje zajęć i rozplanowanie w tygodniu
 7.  Planowanie pracy z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego – warsztat
 8. Informacja dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu
 9. Obserwacje pedagogiczne
 10. Wyniki obserwacji jako źródło planowania pracy
 11. Obserwacje a badanie gotowości szkolnej
 12. Zapisy w dzienniku
 13. Inna dokumentacja nauczyciela

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Dyrektor / Nauczyciel:

 • Wie na czym polega realizacja podstawy programowej i zna relacje – podstawa programowa – program
 • Przygotuje ramowy rozkład dnia
 • Zaplanuje tematy kompleksowe i przygotuje  plan pracy z wykorzystaniem programu i z uwzględnieniem wskazań metodycznych – rozplanowanie zajęć w tygodniu
 • Poprawnie sformułuje tematy zajęć, cele tych zajęć oraz zaprojektuje przebieg
 • Przeprowadzi obserwacje pedagogiczne  i sformułuje wnioski do indywidualizacji
 • Uwzględni wyniki obserwacji do planowania pracy
 • Dokona zapisu w dzienniku
 • Przygotuje informacje dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu