Tytuł szkolenia: Metoda eksperytmentu w pracy szkoły
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
 • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele szkół
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
 • zdalne
 • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 1. Kompetencje kluczowe a umiejętności
 2. Metoda PBL
 3. Nauczanie przez doświadczenie - cykl Kolba
 4. Doświadczenie a eksperyment

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • omawia czynniki wpływające na przebieg procesu kształcenia
 • uzasadnia potrzebę stosowania metod aktywizujących w procesie nauczania/uczenia się
 • dowodzi związku pomiędzy wykorzystywaniem metod aktywizujących a rozwijaniem umiejętności uczenia się i ciekawości poznawczej uczniów
 • definiuje eksperyment i doświadczenie
 • omawia rodzaje eksperymentów i ustala etapy procedury badawczej
 • wskazuje wykorzystanie eksperymentu w różnych dziedzinach wiedzy
 • projektuje eksperyment na danym etapie edukacji
 • określa rolę nauczyciela i ucznia podczas eksperymentowania
 • określa rolę eksperymentu i doświadczenia w kształtowaniu kompetencji kluczowych
 • określa założenia projektu edukacyjnego i omawia etapy jego realizacji
 • określa założenia metody PBL i omawia etapy jej realizacji
 • omawia cykl Kolba w planowaniu zadań z uczniami
 • omawia wybrane metody aktywizujące w nauczaniu eksperymentalnym oraz narzędzia TIK do wykorzystania w nauczaniu eksperymentalnym