Tytuł szkolenia: Innowacyjna lekcja kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela. Jak uatrakcyjniać zajęcia wykorzystując nowoczesną technologię?
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
 • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele szkół
Forma szkolenia: warsztatowa
Tryb szkolenia:
 • zdalne
 • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

 PLAN SZKOLENIA:

 1. Kompetencje wg Europejskich Ram Odniesienia.
 2. Kształtowanie kompetencji informatycznych u uczniów na wszystkich przedmiotach
 3. Innowacyjna lekcja kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela
 4. Wykorzystanie multimedialnych zasobów na zajęciach
 5. Platformy edukacyjne i praktyczne ich zastosowanie.
 6. Część praktyczna - Tworzenie w trakcie szkolenia własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi platform edukacyjnych.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • analizuje i porównuje kompetencje kluczowe zapisane w Europejskich Ramach Kwalifikacji  z umiejętnościami ogólnymi zapisanymi w podstawie programowej
 • stosuje różnorodne metody i formy pracy
 • korzysta z różnorodnych aplikacji i programów internetowych
 • tworzy pomoce dydaktyczne korzystając z bezpłatnych narzędzi cyfrowych taki jak: gry dydaktyczne, krzyżówki, mapy mentalne, quizy, dobieranki, memory, wykreślanki itp.