Jadwiga Pytlarczyk

Wieloletni pedagog, dyrektor przedszkola, edukator, doradca metodyczny i ekspert MEN ds. awansu zawodowego, ekspert działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz nadzoru pedagogicznego. Autorka programu wychowania przedszkolnego wpisanego na listę MEN "Z radością w świat”, programów zgodnych z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego„"W kręgu zabawy” i "Odkrywam siebie i świat" oraz licznych publikacji dla nauczycieli i dyrektorów m.in. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna”, Edukacja ekologiczna w przedszkolu”,„Nowy nadzór pedagogiczny”, artykułów metodycznych oraz w zakresie nadzoru pedagogicznego dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli w Miesięczniku Dyrektora Przedszkola. Współpracownik uczelni wyższych i ośrodków metodycznych przygotowujących do zawodu nauczyciela przedszkola. Edukator, coach, mentor wspierający rozwój zawodowy młodych nauczycieli i dyrektorów. Laureatka Nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz za zaangażowanie w działania na rzecz wczesnej edukacji małego dziecka.Małgorzata Kempa

Dyrektor Ogólnopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Mastermetodyka, zawodowo związana od wielu lat z edukacją. Absolwentka Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu w Rennes, a także studiów w zakresie pedagogicznym: Filologii Romańskiej i Wychowania Wczesnoszkolnego i Przedszkolnego. Wieloletni Manager i specjalista ds. kreowania wizerunku, marketingu, zarządzania, nauczyciel. Przeprowadziła szereg wykładów i warsztatów w zakresie zarządzania, marketingu, PR, komunikacji interpersonalnej, umiejętności wychowawczych i współpracy placówek oświatowych z partnerami.Emilia Koronka

Wieloletni nauczyciel w szkole podstawowej i w przedszkolu, pedagog. Swoje doświadczenie wykorzystuje prowadząc warsztaty plastyczne i teatralne. Rozwija zainteresowania i kreatywność dzieci stosując urozmaicone techniki. Małych twórców inspiruje piękną literaturą dziecięcą. Jej pasją jest plastyka. Szczególnie interesują ją techniki wycinankowe, prace z tworzywa przyrodniczego, prace z papieroplastyką i zdobnictwo. Na własny użytek projektuje i wykonuje biżuterię. Jest autorką, bogato ilustrowanej, wydanej w 2015 roku książki pt. "Cztery pory roku. Zabawy plastyczne ze scenariuszami zajęć".Joanna Kaczor

Z wykształcenia ratownik medyczny, pedagog w zakresie edukacji prozdrowotnej, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Biofeedback EEG I stopnia. Specjalizuje się w szkoleniach warsztatowych dla nauczycieli oraz dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzi zajęcia z zakresu terapii logopedycznej autyzmu oraz afazji, praktyk.Katarzyna Forecka-Waśko

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Muzycznej  im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (Wydział Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej, specjalność: rytmika), ukończyła studia doktoranckie na  Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Obecnie adiunkt w Zakładzie Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu wczesnoszkolnej metodyki wychowania muzycznego, muzykoterapii oraz terapii tańcem. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim obszaru metodyki nauczania rytmiki oraz muzyki. Szczególnie  interesuje się rolą radia w edukacji muzycznej a także nowatorskimi formami wykorzystania ruchu w edukacji i interpretacji dzieł muzycznych.
Uczestniczka wielu kursów i warsztatów w tym Międzynarodowego Kongresu Rytmiki w Genewie w Instytucie Jaques-Dalcroze’a, prelegent na Międzynarodowej Konferencji Studiów nad Metodą Dalcroze’a w Quebec 2017. W roku 2015 realizowała grant Instytutu Muzyki i Tańca „Myśl w ruchu”. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także zajęcia rytmikoterapii dla seniorów. Autorka piosenek i książek związanych z edukacją muzyczną dzieci.Anna Waszak

Z wykształcenia nauczyciel wychowania przedszkolnego i oligofrenopedagog. Od siedmiu lat pracuje jako nauczyciel w przedszkolu, gdzie oprócz zajęć dydaktycznych prowadzi zajęcia umuzykalniające oraz rytmikę oparte na własnym programie autorskim „Dziecięcy świat muzyki”. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze i organizacji zajęć artystycznych”. Jest autorką własnych utworów muzycznych wykorzystywanych do zabaw w przedszkolu. Jej pasją od wielu lat jest muzyka. Jest współzałożycielką coverowego zespołu muzycznego, w którym rozwija swoje umiejętności wokalne. Prowadzi warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z zakresu edukacji muzycznej, artystycznej, jak i nowatorskich metod nauczania.Magdalena Jankun

Nauczyciel dyplomowany, prowadzi liczne warsztaty dla nauczycieli, w tym z zakresu oceniania, zasad tworzenia programów nauczania, przedmiotowych i wewnątrzszkolnych zasad oceniania, monitorowania podstawy programowej. Prowadzi zajęcia naukowe Akademia Sukcesu, moderator programów naprawczych w szkołach osiągających niesatysfakcjonujące wyniki na sprawdzianach po szkole podstawowej. Konsultant ds. geografii i przyrody, trener i moderator Ogólnopolskiego Programu Przedsiębiorczość - wychowanie przez działanie, autorka ćwiczeń rozwijających kompetencje kluczowe u uczniów Programu „Zostać Przedsiębiorczym” FMP oraz szkoleń e-learningowych Programu Przedsiębiorczość. Wojewódzki ekspert przedmiotowy, autorka nowatorskiego programu rozwijającego kompetencje kluczowe dla uczniów gimnazjum - Laboratorium geograficzne w ramach projektu „Akademia Młodych Noblistów”, koordynator województwa warmińsko-mazurskiego Projektu EDUSCIENCE „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii”. Laureatka (I miejsce) konkursu na programy nauczania org. przez ORE i MEN - program nauczania geografii na III i IV etap edukacyjny , Laureatka (I miejsce) konkursu na programy nauczania org. przez ORE i MEN - program nauczania przyrody na IV etap edukacyjny, autorka scenariuszy i kart pracy.Wojciech Gliwiński

Magister pedagogiki o specjalności technika, studia podyplomowe w zakresie „Regionalne i Szkolne Strategie Rozwoju i Zarządzania” oraz Nadzór pedagogiczny”, liczne kompetencje nabyte w formach organizowanych przez MEN, CODN, ORE, UJ w Krakowie oraz inne uczelnie, ekspert MEN ds. awansu zawodowego, wieloletni wizytator KO oraz współpracownik uczelni wyższych i ośrodków metodycznych, specjalizuje się w szkoleniach dla nauczycieli i dyrektorów szkół, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, monitorowania i doskonalenia procesów edukacyjnych w szkole.Łukasz Zegarek

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej i szeroko rozumianą ochroną informacji. Zawodowo odpowiada za przeprowadzanie audytów, wdrażanie dokumentacji oraz za przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Nie tylko teoretyk, ale przede wszystkim praktyk. Brał udział w ponad 100 projektach audytorsko-szkoleniowych m.in. dla szkół i przedszkoli. Autor licznych publikacji i prelekcji związanych z zagadnieniem ochrony danych osobowych (m.in. Dyrektor Przedszkola, Dyrektor Szkoły, Miesięcznik Dyrektora Szkoły). Swoją bogatą wiedzą praktyczną z przyjemnością i pasją dzieli się z uczestnikami szkoleń, które prowadzi od 5 lat.Dżesika Rydzewska

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych. Na co dzień pracuje, jako psycholog i terapeuta dzieci z autyzmem w szkole. Prowadzi warsztaty dla dzieci wspierające ich rozwój społeczny i emocjonalny. Z dziećmi ze spektrum autyzmu pracuje terapeutycznie nad rozwojem kompetencji szkolnych, społecznych i emocjonalnych. Aktywnie wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pomaga nauczycielom pokonywać trudności wychowawcze. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz w stowarzyszeniach zajmujących się pomocą dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami, jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół Downa, niedosłuch, niepełnosprawność intelektualna czy mózgowe porażenie dziecięce.Bożena Gawrych

Terapeuta systemowy (w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej), pedagog, trener umiejętności społecznych, mediator rodzinny. Absolwentka Studium Umiejętności Pracy z Grupą rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkoły Analizy Transakcyjnej, Kursu Terapii Systemowej oraz Szkoły Mediacji. Pracę terapeutyczną systematycznie poddaje superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Prowadzi szkolenia od 2003 roku z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, umiejętności wychowawczych, asertywności, motywacji, sprzedaży i obsługi klienta, przywództwa, zarządzania oraz pracy w zespole. Jest autorką projektów szkoleniowych dla wielu grup odbiorców: uczniów, studentów, nauczycieli, kuratorów sądowych, przedsiębiorców i pracowników samorządowych.Anna Gruszczyńska

Nauczyciel bibliotekarz. Absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych w zakresie informacji naukowej, elektronicznej i bibliotekarstwa. Od 2001 r., jako nauczyciel bibliotekarz, zawodowo związana z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu. Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej od 2007 r. pełni funkcję kierownika biblioteki pedagogicznej: w latach 2007-2010 Filii w Obornikach, a od marca 2010 r.  Filii w Środzie Wlkp. Efektywnie od wielu lat wspomaga nauczycieli w ich doskonaleniu zawodowemu organizując dla  nich konferencje, szkolenia, wykłady i seminaria. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pozwala na budowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla różnych grup wiekowych. W swojej pracy dużo uwagi poświęca promowaniu czytelnictwa wykorzystując w tym celu aktywizujące metody m.in. kamishibai, lapbook i storytelling.