CERTYFIKAT MASTER EKO

Certyfikat Master Eko to znak jakości, wyróżnienie i promocja przedszkoli, które w działaniach edukacyjno-wychowawczych w sposób ciągły upowszechniają koncepcję zrównoważonego rozwoju, są wzorem sposobu funkcjonowania w tym zakresie i włączają środowisko lokalne do działań przyjaznych przyrodzie.
Celem uruchomienia procedury związanej z nadaniem Certyfikatu Master Eko jest promocja przyrody jako wartości i upowszechnienie zasad zrównoważonego rozwoju w czterech aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Przedmiotem działań placówki jest poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w projektowaniu działań edukacyjno – wychowawczych w tym zakresie oraz podniesienie świadomości pracowników niepedagogicznych i rodziców na temat zrównoważonego rozwoju.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA – REGULAMIN:

KROK 1 Rejestracja

Rejestracja – poprzez formularz Formularz zgłoszenia.doc
Termin zgłoszenia – w każdym czasie na adres biuro@mastermetodyka.pl

KROK 2 Szkolenie

Udział wszystkich nauczycieli placówki w szkoleniu pt. "Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju" – 4 godziny dydaktyczne - organizowanym przez OCDN Mastermetodyka

KROK 3 Działania wewnątrz placówki

 • Powołanie zespołu ds. zrównoważonego rozwoju
 • Wybór lidera projektu
 • Udział pracowników niepedagogicznych w szkoleniu prowadzonym wewnętrznie przez Lidera projektu
 • Przygotowanie planu działań w przedszkolu i przesłanie do akceptacji na adres biuro@mastermetodyka.pl
 • Upowszednienie materiałów na temat zrównoważonego rozwoju wśród rodziców na tablicy „Przedszkole zrównoważonego rozwoju” oraz na stronie internetowej przedszkola.
 • Przygotowanie i realizacja planu działań w placówce wg planu zaakceptowanego przez OCDN mastermetodyka, dokumentowanie.
 • Przygotowanie i wprowadzenie kodeksu ekologicznego w przedszkolu.

KROK 4 Audyt wewnętrzny i dokumentacja projektu

Wypełnienie arkusza audytu przekazanego przez OCDN mastermetodyka oraz zgromadzenie dokumentacji projektu.

KROK 5 Przesłanie dokumentacji projektu na adres biuro@mastermetodyka.pl

Dokumentacja projektu przesyłana do OCDN mastermetodyka obejmuje:

 • Zaakceptowany plan działań przedszkola w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Plan szkolenia dla pracowników niepedagogicznych.
 • Zdjęcie przedszkolnego kodeksu ekologicznego.
 • Zdjęcie tablicy "Przedszkole zrównoważonego rozwoju"
 • Zdjęcia (3 sztuki) z realizacji planu działań przedszkola.
 • Wypełniony arkusz audytu podpisany przez dyrektora i zespół zrównoważonego rozwoju.

KROK 6 Ocena projektu i decyzja w sprawie przyznania Certyfikatu

Po pozytywnym przejściu powyższej procedury oraz po analizie nadesłanych dokumentów następuje decyzja w sprawie nadania certyfikatu jakości dla przedszkola na 3 lata z możliwością przedłużenia.

Adresaci i zasięg przedsięwzięcia (odbiorcy i terytorium): przedszkola publiczne i niepubliczne na terenie całej Polski

Nazwa organizatora:

 • Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli MASTERMETODYKA, w Środzie Wielkopolskiej
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli Esperte w Warszawie

Koszty przystąpienia do certyfikatu:

Koszt nadania certyfikatu obejmuje:

 • koszt udziału w szkoleniu rady pedagogicznej lub w szkoleniu otwartym wszystkich nauczycieli z placówki
  oraz
 • koszt weryfikacji dokumentów projektowych:
  – dla placówek, które przystąpiły do projektu przed 2022 rokiem: 200 zł po zakończonym projekcie i analizie dokumentacji
  – dla placówek, które przystąpiły do projektu po 1.01.2022: 300 zł. Faktura wystawiana jest w momencie otrzymania formularza zgłoszenia od placówki.